Moms på scenkonst

Motion 2018/19:789 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda huruvida all scenkonst, även biofilmer, bör omfattas av samma sexprocentiga kulturmoms och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är skillnad på scenkonst och scenkonst. Inom scenkonstområdet kan olika momssatser gälla för olika uppdrag. Eller lika uppdrag också för den delen. Scenkonst som direktsänds på biograf har sex procent moms medan scenkonst visad i repris på samma bio har 25 procent moms. Den 1 januari 2017 höjdes skattesatsen för entré till biografföreställning från 6 till 25 procent. Entréavgifter till andra kulturella evenemang ska även fortsättningsvis beskattas med 6procent. Vill man att filmen ska behandlas som en naturlig del av den övriga kulturpolitiken bör filmen också omfattas av samma sexprocentiga kulturmoms.

Den kraftiga momshöjningen drabbar biografer och besökare, men också kulturens tillgänglighet för alla, ett stort syfte i svensk kulturpolitik. Kulturen är en viktig del av samhället och bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Men en biograf eller utomhusbio som direktsänder en operaföreställning en kväll ska tillämpa en annan skattesats om de visar samma operaföreställning dagen efter i bandad form. Högre biljettpriser för exakt samma innehåll alltså. Det är orimligt och känns mer byråkratiskt än genomtänkt.

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)