Strategi för mobiltelefoni

Motion 2018/19:774 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att en nationell strategi för mobiltäckning utarbetas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att politiken lägger fast mål om bredband och telefoni åt alla, är en viktig signal för att motverka den pågående urbaniseringen. Regeringar av olika färg har aktivt drivit frågan då det gäller bredband men nu gäller det att mobiltelefonin får samma uppmärksamhet. Att vi fortfarande har så många och stora vita fläckar där vi helt tappar mobiltäckning är helt oacceptabelt och kan de facto äventyra våra liv om vi råkar ut för sjukdom eller olyckor. Men god uppkoppling är dessutom viktigt för företagande, tillgänglighet och miljö. I det uppkopplade samhället ändras våra vanor, och bland annat arbetet bedrivs på andra premisser. Idag är det till exempel vanligt att människor jobbar under resan till och från arbetet varför det är viktigt att fjärrtåg och kollektivtrafik inte bara kan erbjuda uppkoppling till internet utan också god mobiltäckning.

Med hänvisning till den nationella strategin som nu finns på bredbandsområdet bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att ta fram en motsvarande nationell strategi för mobiltäckning.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)