Brottsrubricering vid bilbrand

Motion 2018/19:763 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring av brottsrubriceringen vid bilbrand och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige befinner sig i ett läge där brottsligheten ökar, våldet blir grövre, hot mot målsäganden och vittnen ökar i omfattning, allt färre brott klaras upp, och i vissa geografiska områden är situationen så allvarlig att en del börjar betrakta dem som förlorat territorium. Bilbränder i Malmö och på andra orter har blivit ett vanligt återkommande brott inte minst för att risken att bli dömd är minimal och straffvärdet är lågt. Sommarens bilbränder i Göteborg är tyvärr ett målande exempel på hur bilbränder på olika platser koordineras för att skapa kaos, för att skrämmas och för att förhindra polisen att vidta åtgärder.

Brottet rubriceras som skadegörelse, förutom i fallen då det handlar om en bil med betydande ekonomiskt värde. Värdet på den förstörda bilen bör inte spela någon roll för straffbestämmandet. De som bränner bilar har samma motiv – att förstöra andras egendom. Därför bör brottsrubriceringen vid bilbrand vara grov skadegörelse, oavsett bilens värde. Däremot spelar bilens värde självklart roll vid utdömande av skadestånd.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)