Bättre arbetsmiljö vid höjd pensionsålder

Motion 2018/19:750 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om god arbetsmiljö så att alla kan arbeta fram till pensionsåldern, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Medelåldern i Sverige ökar. En åldrande befolkning ställer nya krav på arbetsmarknaden och välfärden. Riksdagen har ett ansvar att följa med i den här utvecklingen.

I slutet av förra året slöts en överenskommelse om att under en tioårsperiod höja pensionsåldern. Att höja pensionsåldern är nödvändigt för att upprätthålla ett rättvist pensionssystem.

I ett läge där pensionsåldern höjs är det däremot viktigt att arbetsmiljön på arbetsplatserna i landet förbättras till en sådan nivå att de tillåter arbetstagare att arbeta till en högre pensionsålder. Att höja pensionsåldern utan att arbeta för en förbättrad arbetsmiljö kan skapa fler problem än det löser. Det kan leda till att antalet sjukskrivningar och förtidspensionärer ökar.

Många jobb i Sverige är fysiskt och psykiskt krävande och antalet arbeten inom krävande yrkesområden som till exempel industrin och vården ökade i hela landet under förra mandatperioden. När pensionsåldern höjs skapas en ökad risk för att folk med inte minst fysiskt krävande arbeten inte klarar av att nå upp till pensionsåldern innan de tvingas sluta arbeta. För tidig pension leder till en sämre pension, och en för tidig pension ska inte inträffa enbart på grund av yrkesval.


Regeringen bör ta fram en plan för hur vi säkerställer en god arbetsmiljö för arbetstagare i takt med att pensionsåldern höjs. Utmaningarna som en åldrande befolkning för med sig kräver att regeringen arbetar aktivt för att klara av de krav som det ställer på arbetsmarknaden.

Jasenko Omanovic (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)