Kriminalisera sexköp utomlands

Motion 2018/19:714 av Sanne Lennström (S)

av Sanne Lennström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera sexköp utomlands och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige var först i världen med att ha en sexköplag som säger att det är kriminellt att köpa sex men inte att sälja. År 2019 är detta 20 år sedan. Denna konstruktion av lagen syftar till att se att fokus är på efterfrågan och på köparen. Inte på säljaren som inte sällan är ett offer för människohandel. Lagen gör stor nytta vilket bekräftats av poliser som arbetar mot prostitution. Det finns dock mer som behöver göras för att förhindra att det går att köpa en annan människas kropp.

Nästa steg att ta bör även det fokusera på den som köper. Detta är oftast en man och personen som köps är i de flesta fall en ung kvinna. Omfattningen av sexköp i Sverige är såklart svår att uppskatta men polisen har givit signaler om att dessa ökar i såväl Stockholm som mindre orter. Sexköp via prostitution är sällan ett isolerat brott utan en del av organiserade kriminella nätverk. Sexköp är en brottslighet som måste prioriteras högre och polisens arbete för att motverka det måste ges mer resurser.

Nu är det hög tid att ta lagstiftningen ytterligare ett steg. Det bör inte vara lagligt att köpa sex i Sverige och det bör heller inte vara lagligt för svenskar att köpa sex efter att de korsat den svenska gränsen. Sverige bör följa Norges exempel så att svenskar som köper sex utomlands kan lagföras för detta i Sverige.  Kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp måste bort.

Sanne Lennström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)