Dödligt våld mot kvinnor, barn och djur

Motion 2018/19:677 av Yasmine Larsson (S)

av Yasmine Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en grundlig översyn görs för att förhindra det dödliga våldet mot kvinnor, barn och djur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I situationer med våldsutsatta kvinnor och barn så finns det ofta våldsutsatta djur. Syftet är att peka på att våld mot djur är en grund för annat våld. 

I barnförhör hittar polisen sällan någon ingång till misstanke om övergrepp. Inledande allmänna frågor ställs om barnets intressen, t.ex. om barnet har djur. Men barnet får inga frågor om hur djuren har det eller om våld riktats mot djuren. 

Misshandel mot familjedjur är inte prioriterat och det saknas kunskap om djurskyddsbrott. Trots dokumenterat våld mot djur eller misstanke därom samt goda bevismöjligheter som vittnen och veterinärintyg, har polis och åklagare inte utrett vidare. 

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten inte något ansvar vad gäller djur. Det innebär att när en våldsutsatt person ansöker om bidrag för t.ex. veterinärkostnader då djuret blivit skadat som en följd av våldet kommer hen inte få något ekonomiskt bistånd för detta. Djur är för många våldsutsatta personer den viktigaste relationen de har. 

Veterinärmedicinsk forensik innebär applicering av veterinärmedicin i rättsligt sammanhang och existerar ännu inte inom veterinärmedicinen i Sverige. Det behövs även mer forskning på området för att få fram undersökningsmetoder och analyser anpassade för veterinärmedicin för att kunna hjälpa rättsväsendet på ett säkert och bra sätt.

Yasmine Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)