Främja lokala företagslotsar

Motion 2018/19:663 av Lorentz Tovatt (MP)

av Lorentz Tovatt (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationellt främja lokala företagslotsar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver öka småföretagandet och minska segregationen. I det arbetet spelar det lokala företagsklimatet en central roll. Den ofta snåriga lokala byråkratin ställer inte sällan till problem, och det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till. Därför kan lokala företagslotsar vara viktiga för att underlätta för den som startar eller driver ett litet företag, och för att samordna och driva på i till exempel ansökningsprocesser. Detta är viktigt i alla kommuner, men kanske särskilt i de kommuner som har stor segre­gation. Många personer med invandrarbakgrund väljer att starta företag – inte sällan utifrån den kompetens man kanske har med sig från hemlandet. Det bör vara så enkelt som möjligt att göra rätt.

Därför bör det ges ett nationellt stöd till kommuner för att inrätta kontaktpersoner eller företagslotsar, alternativt stärka arbetet med befintliga lokala företagslotsar. En företagslots bör till exempel ha kontakt med näringslivsföreträdare, myndigheter och företagare i syfte att främja nyföretagande och smidiga administrativa processer.

Det är samtidigt viktigt att företagslotsar inte enbart införs, utan också att deras uppgift är den rätta. Det handlar inte minst om att lotsen ska kunna gå att nås på utsatta tider och att personal i kommunen känner till att lotsen finns. Företagslotsfunktionen bör ha en central roll i kommunerna, och då kan det behövas ett stärkt nationellt stöd för en sådan funktion.

Lorentz Tovatt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)