Evenemangslista

Motion 2018/19:645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en evenemangslista innehållande stora sportevenemang och klassiska svenska paradgrenar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att listade stora sportevenemang och klassiska svenska paradgrenar ska vara allmänt tillgängliga genom fri television och tillhandahållas utan kostnad och kunna tas emot av minst 95 procent av befolkningen i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När ett återkommande sport- och idrottsevenemang stundar samlar det oftast stora delar av befolkningen och samtalen, spekulationerna och förhoppningarna går varma, lite likt den stegrande temperaturen ett valår.

Det finns sportevenemang och svenska paradgrenar som mer än andra bör vara allmänt tillgängliga och tillhandahållas utan kostnad för befolkningen i vårt land. Vi tänker framför allt på evenemang som världs- och Europamästerskapen i fotboll med tillhörande kvalmatcher, olympiska sommar- och vinterspelen, världsmästerskapen i längdskidåkning, världs- och Europamästerskapen i friidrott, världsmästerskapen i ishockey och världsmästerskapen i handboll.

Vasaloppet på skidor är en klassiker som är en omistlig angelägenhet för folket, inte minst för dess historiska anor. En annan svensk paradgren som är av klassiskt mått är bandy. Här har det av tradition varit en stor dag när svenska mästerskapsfinalen har spelats, oavsett om den genom åren gått av stapeln på Stockholms stadion, Söderstadion, Studenternas eller som de senaste två åren på Friends arena. 2013 sågs den exempelvis av 38000 åskådare. Den bör liksom finalen i världsmästerskapen kunna ses av det svenska folket.

Efter Ingemar Stenmarks och Björn Borgs odödliga bedrifter där de för oöverskådlig framtid uppnått svensk hjälte- och legendstatus är det också självklart att alpina VM och de klassiska gräs- och grusmästerskapen i engelska Wimbledon samt öppna franska i Paris räknas till de evenemang som listas som extra viktiga.

Efter det att MTG har förvärvat rättigheterna till vinter-OS i Sotji år 2014 och sommar-OS i Rio de Janeiro år 2016 visar statistik att 15 procent färre tog del av OS 2014 jämfört med OS 2010. Det var första gången som OS sändes av ett annat tv-företag än Sveriges Television, och de låga tittarsiffrorna är oroväckande och gör behovet av en evenemangslista och den allmänna tillgängligheten än mer aktuellt.

I en undersökning gjord av Novus år 2016 framgår det att 51 procent av befolkningen vill att SVT1 ska sända OS och att endast 1 procent föredrar TV3 respektive Viasat Sport. Dessutom har det kommit rapporter om att fler såg Sportnytt på SVT än själva OS-sändningarna[1].

Evenemangslista

I en rapport på regeringens uppdrag, från Myndigheten för radio och tv, redovisade man sin rapport Evenemangslista, där förslaget är att kravet på befolkningstäckning bör bestämmas till 80 procent. Vi anser det inte rimligt att närmare 2miljoner människor inte skall kunna ta del av stora evenemang.

I Norge anses en väsentlig del av allmänheten ha tillgång till en programtjänst om minst 90 procent av tittarna har en potentiell möjlighet att ta emot sändningarna, och i Finland skall också 90 procent av befolkningen kunna ta emot sändningar utan att betala någon separat ersättning.

Det finns ingen anledning att lägga sig på en lägre nivå än våra nordiska grannländer och utestänga en väsentlig del av allmänheten. Här är det viktigt att allmänintresset tillgodoses och att dessa och liknande evenemang måste kunna ses av hela befolkningen. Det skulle främja både nationens sammanhållning och identitetskänsla, vilket skulle bidra till en ökad inre solidaritet hos befolkningen. Därför bör minst 95 procent av befolkningen ha möjlighet att se sändningarna genom fri television.

Det är önskvärt att myndighetens förslag om hur en evenemangslista ska utformas nu resulterar i ett förslag och inte förskjuts ytterligare. De förslag som Sverigedemokraterna här framför vill vi ge regeringen till känna.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Cassandra Sundin (SD)


[1] http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/08/23/sammanstallning--sa-manga-sag-os-i-rio-pa-viasat/.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)