Avskaffa kravet om momspliktig verksamhet vid fastighetsupplåtelse

Motion 2018/19:610 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över att hyresvärdar stadigvarande måste bedriva momspliktig verksamhet i lokaler de hyr ut till ideella verksamheter eller icke momspliktiga verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt huvudregeln är fastighetsuthyrning undantagen moms. Däremot får en fastighetsägare frivilligt registrera sina fastigheter för moms och får därmed dra av momsen vid ny-, till- eller ombyggnad. Om en fastighet eller lokal blivit momsregistrerad så får den endast nyttjas i momspliktig verksamhet. Detta innebär att civilsamhället, som inte bedriver momspliktig verksamhet, får svårare att hitta lokaler.

Ett sätt att få tillgång till lokal har varit att föreningen hyr på kort sikt vilket kan vara acceptabelt även för momsregistrerade lokaler.

Sedan ingången av 2016 har Skatteverket en ny syn på definitionen av korttidsupplåtelse av idrottslokal. Förenklat kan man säga att det som tidigare klassades som momspliktig idrottstjänst (korttidsupplåtelse av idrottslokal) numera ofta ses som momsfri fastighetsupplåtelse.

Detta innebär att många ideella allmännyttiga föreningar gör fel idag och riskerar att omläggningen av deras redovisning kan bli väldigt kostsam med höjda medlems- och träningsavgifterna och i värsta fall kan föreningen begäras i konkurs.

Problemet kring moms och fastighetsupplåtelse innebär att då ideell sektor inte bedriver momspliktig verksamhet kan de därför inte hyra lokaler på den öppna marknaden.

Bristen på idrottsanläggningar är skriande i många delar av Sverige. Redan innan Skatteverkets nya ställningstagande var det svårt för idrottsföreningar att hitta lokaler. Nu blir det ännu svårare.

En konsekvens är att behovet av att ha någonstans att vara är så trängande att ideella föreningar kan komma att tvingas att bolagisera kärnverksamheten för att kunna fortsätta bedriva den. Detta skulle kunna leda till att idrottsverksamheten flyttas ut ur föreningen mot föreningens egentliga vilja. En utveckling som starkt oroar bland annat organisationer som Riksidrottsförbundet.

Att lösa problemet är inte så svårt. Regelverket kring frivillig skattskyldighet som i grunden styrs av ett EU-direktiv är nationellt. Därför är det möjligt för riksdagen att ta bort kravet att hyresvärden stadigvarande måste bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

Det skulle leda till att föreningar, och andra aktörer inom icke momspliktig verksamhet (exempelvis skolor, vård- och omsorgsbolag), får större möjlighet att nyttja lokaler i samma utsträckning som andra associationsformer.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)