Dispens för att få köra motorfordon i terräng

Motion 2018/19:606 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen vad gäller dispens för att få köra motorfordon i terräng för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jakt är en livsstil och innehåller allt ifrån social gemenskap till fantastiska natur­upplevelser. För många har jakt ett betydande rekreationsvärde. Praktiska viltvårds­åtgärder, jaktskytteträning, dressyr av jakthundar och viltinventeringar är inslag som ligger vid sidan om själva jaktutövningen.

Allt detta är idag tyvärr relativt svåråtkomligt för personer med någon form av funktionshinder. Ett särskilt problem uppstår ofta för den som är i behov av att använda motordrivet fordon för att kunna jaga i terräng. Lagstiftningen ger i dag utrymme för olika tolkningar av respektive länsstyrelse och skapar ofta en onödig byråkrati omkring de dispenser som behövs från bland annat terrängkörningslagen. Ytterst blir detta en form av diskriminering av den som är funktionshindrad och bor i ett län där tolkningen av lagstiftningen försvårar för den som söker dispens. Därtill är det inte ovanligt att handläggningen av ärenden tar lång tid.

Med anledning av ovan sagda bör det göras en översyn av lagstiftningen vad gäller dispens för att få köra motorfordon i terräng för personer med funktionsnedsättning.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)