Företagsvänlig offentlig upphandling

Motion 2018/19:595 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en mer företagsvänlig offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagen om offentlig upphandling, LOU, har stor betydelse för att säkerställa effektiv konkurrens på marknaden och motverka korruption. LOU tillåter såväl direktupphandling som ramavtal, vilket är positivt. Tyvärr beskriver åtskilliga små och medelstora företag den offentliga upphandlingen som krånglig och tidskrävande, vilket medför att de i många fall avstår från att delta. Dessutom är det vanligt att de olika förfrågningarna omfattar ett så stort antal produkter eller höga antal att hindren för att delta i en upphandling är än högre. Detta medför att svenska företags möjligheter att utvecklas försämras och att den offentliga sektorn går miste om nya lösningar som skulle kunna förbättra dess verksamhet. En konsekvens av detta är att även arbetsmarknaden blir lidande. Med en förbättrad offentlig upphandling ökar förutsättningarna för att fler jobb tillkommer i näringslivet.

De befintliga reglerna för den offentliga upphandlingen är inte tillfredsställande. Den offentliga upphandlingen måste bli mer företagsvänlig för både stora och små företag.

Regeringen bör därför överväga att göra en översyn av den offentliga upphandlingen i syfte att främja svenska företags utveckling.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)