Begravningsavgift

Motion 2018/19:592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att byta ut begreppet begravningsavgift mot kyrkogårdsavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 och statens uppbörd av skatt till kyrkan upphörde. Begreppet kyrkoskatt byttes ut och uppdelades i en kyrkoavgift samt en begravningsavgift. Erfarenheten med begravningsavgift visar att många människor som på sin skattsedel ser att de betalar begravningsavgift uppfattar att de får kostnaderna för sin begravning täckta av denna inbetalda avgift. Tanken är inte helt ologisk och de anhörigas frustration är stor över att få betala för en begravningsgudstjänst om man vill ha en sådan och inte tillhör Svenska kyrkan.

Begreppet kyrkogårdsavgift speglar på ett bättre sätt vad avgiften omfattar. Det är en frustration när man konfronteras med begreppet begravningsavgift och den inte täcker kostnader för själva begravningen. Vi tycker därför att benämningen begravningsavgift bör bytas mot kyrkogårdsavgift i lagen om Svenska kyrkan.

Ann-Britt Åsebol (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)