Däckbyte

Motion 2018/19:591 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna för användning av dubbdäck och den lagstadgade tidpunkten för byte från vinterdäck till sommardäck och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dubbdäck får användas mellan den 1oktober på hösten och 15 april på våren i Sverige. Samtidigt ska vinterdäck enligt svensk lag användas på personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton mellan den 1december och 31 mars då vinterväglag råder.

Detta gör att man på hösten har två månader på sig att byta från sommardäck till vinterdäck medan man på våren endast har två veckor på sig. Många söker hjälp med däckbyte och när alla önskar byta däck på samma gång uppstår därför problem när verkstäder och däckverkstäder får svårt att hantera alla uppdrag som kommer in. De som under hösten under två månaders tid bytt däck ska på våren byta tillbaka, men samtliga under ett tidsspann av endast två veckor.

För att underlätta planeringen av däckbyten bör en översyn göras av huruvida tiden mellan det att kravet på användning av vinterdäck löper ut och sista tillåtna dag att använda dubbdäck bör utökas.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)