Västerås flygplats

Motion 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)

av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna tillgången till Västerås flygplats och andra regionala flygplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2016 reste drygt 145000 passagerare till och från Västerås flygplats. Flygverksamhet har funnits i Västerås sedan 1920-talet. Från 1970-talet och framåt har en omfattande civil flygverksamhet funnits i Västerås, inom såväl allmänflyg som charter och linjetrafik. Sedan ett antal år tillbaka använder skolflyget även Västerås flygplats för sin verksamhet stationerad i Västerås kommun vilket bidrar till en aktivare flygplats.

När den största skogsbranden i Västmanland i modern tid härjade sommaren 2014 landade flygplan från både Italien och Frankrike på Västerås flygplats. Förutom att de italienska och franska vattenbombplanen startade och landade där kunde även service ske vid behov av både flygplan och helikopter. Flygplatsen kom därmed att spela en central roll i räddningsarbetet.

Branden i Västmanland aktualiserade vikten av regionala flygplatser, något vi även fått aktualiserat under sommaren 2018 då bränder återigen härjat i stora delar av landet. Vi behöver säkra och trygga tillgången till regionala flygplatser ur ett säkerhetsperspektiv – för var hade de italienska och franska planen landat om Västerås flygplats hade varit nedlagd?

Västerås är en stor stad som behöver en flygplats. Mälardalsregionen behöver en flygplats för att kunna utvecklas och säkra tillväxt och arbetstillfällen nu och i framtiden. Även ur ett säkerhetsperspektiv är flygplatsen mycket betydelsefull. Med tanke på eventuella kommande naturkatastrofer och bränder finns det ett stort behov av väl fungerande regionala flygplatser. Den av den rödgröna regeringen införda flygskatten samt deras tidigare hantering av frågan om Bromma flygplats skapar fortfarande stora orosmoln över framtiden för regionala flygplatser. Det är därför fortsatt viktigt att från riksdagens sida markera och värna de regionala flygplatserna och deras fortlevnad och särskilt Västerås flygplats framtid.

Åsa Coenraads (M)

Jessica Polfjärd (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)