Mobiltäckning

Motion 2018/19:577 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre mobiltäckning längs järnvägsnätet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bristande mobiltäckning längs med vårt järnvägsnät är idag ett stort problem för alla som vill jobba med sin dator eller föra samtal i mobiltelefon på tågen. Trots att mobiloperatörerna haft lång tid på sig att utveckla och förbättra täckningen är det vanligt att samtal bryts eller det saknas täckning för internet, vilket inte borde vara fallet i ett välutvecklat land som Sverige. I tunnlar är det mer regel än undantag att samtal bryts, och ibland kan ett samtal brytas fem tio gånger på en kvart, även när man reser på stambanorna. Detta är inte acceptabelt! För att åtgärda detta borde Trafikverket i samarbete med mobiloperatörerna ta fram en åtgärdsplan i syfte att drastiskt förbättra mobiltäckningen längs med järnvägsnätet. Med god mobiltäckning borde också tågresandet ges bättre möjlighet att öka.

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)