Underlätta omställning till skogsmark

Motion 2018/19:568 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska handläggningstiden för att ta jordbruksmark ur produktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag krävs tillstånd för att ta jordbruksmark ur produktion, vilket oftast görs inför att denna ska planteras och därmed bli skogsmark. Senare års allt sämre lönsamhet i jordbruket tillsammans med en usel jordbrukspolitik har lett till att många tidigare jordbrukare tvingas lägga ner och ställa om marken till något med bättre lönsamhet. Dock krävs det tillstånd för att ta jordbruksmark ur produktion, vilket man ansöker om hos länsstyrelsen. Tillstånd tar minst 8månader att få, ibland längre. Det är en orimligt lång handläggningstid om man till exempel jämför med anmälan om avverkning, som behandlas inom sex veckor. Den stora skillnaden i handläggningstider kan inte försvaras utifrån att det skulle krävas mer arbete från länsstyrelsens sida. Den långa handläggningstiden gör att omställningar ibland försenas, vilket i sin tur gör att marken står outnyttjad under ett helt år, enbart på grund av länsstyrelsens långa handläggningstid. Detta är varken bra för den enskilda markägaren eller för Sverige som land. Det är av stor vikt att onödig byråkrati undviks och att handläggningstiderna hålls till ett minimum. Därför ska länsstyrelserna i normalfallet ha samma handläggningstid för att ta jordbruksmark ur produktion som de har för avverkningsanmälningar, det vill säga 6veckor.

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)