Barns användning av cykelhjälm

Motion 2018/19:564 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn ska använda cykelhjälm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en lag som stadgar att barn under 15 år skall bära cykelhjälm. Dock upphör hjälmtvånget i samma stund som barnet blir straffmyndigt, det vill säga vid 15 års ålder. Det finns ingen anledning till att dagens 14-åringar som måste använda cykelhjälm ska ta av hjälmen nästa år. Istället bör hjälmtvånget förlängas, ett år i taget, upp till 18 års ålder. På så sätt kommer samtliga barn att inom en kort tid vara ålagda att bära cykelhjälm, vilket givetvis har mycket positiv effekt om det efterföljs.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)