Öka säkerheten för den judiska nationella minoriteten

Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera en plan för hur den judiska minoritetens trygghet och säkerhet kan säkerställas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bara under det senaste året har flera allvarliga incidenter inträffat i Sverige. I Umeå har den judiska föreningen fått läggas ned efter hot och vandalisering. I Lund utsattes en judisk fritidspolitiker för en brandattack i hemmet. I Göteborg blev synagogan attackerad av brandbomber. Hotet mot judar kommer både från högerextrema och från islamister.

Synagogan är symbolen för judiskt liv. Enligt judiska centralrådets styrelse lägger judiska församlingar mellan 25 och 50% av sina församlingsavgifter på säkerhet. Alla som besökt en synagoga i Stockholm eller Göteborg vet vilken rigorös säkerhet som ligger bakom ett besök. Det är djupt oroväckande att Sverige inte klarar av att skydda en nationell minoritet.

Det ska inte vara församlingars och ytterst enskilda invånares sak att betala för det som staten har misslyckats med. Därför bör en plan tas fram för hur den judiska minoritetens trygghet och säkerhet kan säkerställas.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)