Inför psykiska hälsokontroller i skolan

Motion 2018/19:507 av Joar Forssell (L)

av Joar Forssell (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av psykiska hälsokontroller i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem. Det innebär både ofrihet och minskar elevers chanser att nå kunskapsmålen i skolan. Dessutom slår problemen hårdare mot den som redan befinner sig i en utsatt situation på grund av problematiska familjeförhållanden eller är utsatt av andra skäl. Tyvärr är tillgången till vård sämre för den med exempelvis ångest än för den med benbrott, trots att det förstnämnda ofta innebär en större ofrihet. Alla kan må dåligt men det är långt ifrån alltid det märks. Tyvärr har lärare, som är de vuxna unga oftast möter, sällan rätt kompetens för att bedöma hur allvarlig elevens psykiska ohälsa är eller vilka insatser som behövs. Det ska inte heller vara lärarnas jobb att hantera detta. I dag görs redan kontroller av elevers fysiska hälsa, vi vill att skolhälsovården på samma vis också genomför psykiska rutinkontroller.

Varje elev som faller genom den psykiska hälso- och sjukvårdens nät är ett svek mot våra unga och riskerar dennes hela skoltid. Tidig upptäckt kan bespara skattebetalare både dyr framtida vård och hindra lidande för varje ungdom vi lyckas fånga upp. Dagens situation där många unga mår dåligt och där den psykiska hälso- och sjukvården inte räcker till är allvarlig. Att må psykiskt dåligt i ung ålder är både ett stort lidande i sig och riskerar att påverka hela ens framtid. Det är dags att den psykiska hälsan behandlas med lika stort allvar som den fysiska, allt annat är ett svek mot hela Sveriges unga.

Joar Forssell (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)