Hedersförtryck mot svenska hbtq-personer

Motion 2018/19:504 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning som ska utreda omfattningen av det hedersrelaterade våld och förtryck som hbtq-personer i Sverige drabbas av och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många hbtq-personer i Sverige tvingas idag leva efter hederskulturens normer. De som utsätts vittnar om skam, våld, omvändelseförsök och ibland även om livsfara. Hedersförtryck utövas kollektivt, ofta av en familj eller släkt och drabbar flickor, pojkar, kvinnor, män och icke-binära. Många experter inom området menar att hbtq-personer ofta är särskilt utsatta, om inte den mest utsatta gruppen. Trots detta finns det en stor brist på underlag som relaterar specifikt till hbtq-personer.

Socialstyrelsen har uppdragits av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck samt barnäktenskap och tvångsäktenskap. Mot bakgrund av denna utredning bör även en separat utredning genomföras där det kartläggs hur utbrett hedersrelaterat våld och förtryck är bland hbtq-personer.

Robert Hannah (L)

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)