Vi måste sluta ta emot män som hatar kvinnor

Motion 2018/19:489 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att icke-svenska medborgare som begår brott riktade mot kvinnor alltid ska prövas mot utvisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en stolt historia av en human flyktingpolitik, men den har länge varit orättvis och genom vår naivitet har tusentals kvinnor utsatts för hedersförtryck. Antalet män som söker asyl i Sverige är betydligt större än antalet kvinnor. Fördelningen år 2015 var exempelvis 70 procent män och 30 procent kvinnor. Det är inte svårt att förstå att det främst är kvinnor och särskilt ensamstående kvinnor som är i behov av skydd under krig.

Den orättvisa migrationspolitiken har försämrat situationen i svenska förorter som nu präglas av moralpoliser, hedersförtryck och system där kvinnor hålls hemma av patriarkala män. Enligt World Values Survey är Sverige ett av de mest toleranta länderna i världen, medan de länder som de asylsökande kommer ifrån brukar vara de minst toleranta. Själv­klart ska vi välkomna de som vill komma till Sverige, men vi får inte förbli naiva. Vi måste tydligare visa personer som kommer hit att vi inte tillåter parallell­samhällen och att den svenska lagen ska gälla alla som befinner sig i vårt land. Sverige ska vara tolerant överallt.

Det som vi länge har accepterat är nu vår största jämställdhetskamp. Vi måste bekämpa hedersförtryck och moralpoliser. Vi har redan för många svenska män som begår våldsbrott mot kvinnor. Vi behöver inte fler. Icke-svenska medborgare som begår brott riktade mot kvinnor ska alltid prövas mot utvisning. Det gäller särskilt om man begår hedersrelaterade brott, vålds- och sexualbrott eller våld i nära relationer.

Sverige ska vara ett land för män som älskar kvinnor, inte ett land där män hatar kvinnor.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)