Stoppa kriminaliteten på deep web

Motion 2018/19:486 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda ifall lagstiftning behöver stärkas eller om ny brottslagstiftning behövs för att bekämpa brott på deep web och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda om polisen behöver ges nya befogenheter för att stoppa brott på deep web, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter ska ansvara för att utreda vilka typer av brott som förekommer på deep web och i vilken omfattning brotten sker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag en annan sida av dagens internet, en dold sida där man som användare kan vara helt anonym. Användarna av denna sida söker sig till anonymitet, just för att inte behöva lämna ut personliga uppgifter om sig själv. Denna sida kallas deep web. Idag utnyttjar kriminella personer anonymiteten i deep web genom att utföra brottsliga handlingar.

På deep web säljs allt från droger och vapen till falska pass och körkort. Kriminella skapar en personlig hemsida där de kan sälja olagliga produkter till trogna kunder. Genom professionella förfalskade brev får man igenom både knark och vapen via tullar och postsystem. Surfar man på deep web med till exempel programvaran Tor är det dessutom i princip omöjligt för någon att spåra den kriminella. Din ip-adress blir alltså inte offentlig och polisens jobb blir därför otroligt försvårat.

Trots att det är svårt för polisen att rent tekniskt spåra människor som begår brott på deep web har några personer i Sverige gripits. På Silk Road, en av världens största internationella drogförsäljningssajter som stängdes ner av polis 2013 och återigen 2014, hittades flera svenskar som sålde narkotika. Men polisen är långt ifrån att gripa alla kriminella som använder sig av deep web. Än idag vet vi inte i hur stor utsträckning det sker brottsliga handlingar på deep web.

Regeringen bör genomföra en utredning av omfattningen av brott som begås på deep web och även utreda ifall det behövs ny lagstiftning för att förbättra brottsbekämpning på deep web. Det bör utredas ifall polisen behöver nya befogenheter för att kunna bekämpa kriminalitet på deep web.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)