Ingen pensionär ska leva under fattigdomsgränsen

Motion 2018/19:481 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av pensionssystemet så att pensionärer inte ska behöva leva under EU:s fattigdomsgräns och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag ett av världens mest stabila pensionssystem. Dagens pensionärer finansieras av dem som jobbar idag, bortsett från premiepensionen som var och en sparar till. Ju mer man betalar in och ju senare man gå i pension, desto mer får man i pension.

Andelen äldre i Sverige blir allt fler, de blir allt friskare och lever allt längre. Den demografiska utvecklingen kommer påverka vårt pensionssystem. Det som på lång sikt avgör hur pensionerna blir är hur många som arbetar och betalar in till systemet. Därför blir arbetslinjen viktig både för dagens och för morgondagens pensionärer. Ifall inbetalningarna till pensionssystemet sjunker kraftigt under en lågkonjunktur inträffar en tillfällig sänkning genom den automatiska balanseringen, bromsningen.

I Sverige har vi en kvarts miljon pensionärer som lever under EUs fattigdomsgräns. Samtidigt går det inte att blunda för pensionerna för många äldre idag är allt för låg, främst för kvinnor. Vi måste göra något åt detta nu. En utvärdering om pensionssystemet måste ske så att samtliga pensionärer kommer ovanför fattigdomsgränsen.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)