Vildsvin på tallriken, inte framför bilen

Motion 2018/19:470 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk lagstiftning ska möjliggöra säker handel med vildsvinskött och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vildsvin förstör allt fler åkrar. Där bönderna har fleråriga växter blir skadorna kvar i flera år. Enligt Hans Andersson, professor i lantbruksekonomi vid Sveriges lantbruks­universitet, har närmare 40 procent av Sveriges lantbrukare drabbats. Svinen orsakar även allt fler trafikolyckor. För sju år sedan inträffade färre än 2500 vildsvinsolyckor, men förra året över 6000 stycken.

Sveriges jägare kan minska både jordbrukets skador och trafikolyckor, men då måste vi uppmuntra vildsvinsjakt. Viltkött är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel, men när den egna frysen är fylld får jägarna vare sig ge bort eller sälja köttet. Istället måste de köra vildsvinen till godkända anläggningar för hantering, om en sådan ens finns i länet. Resan är ofta tidskrävande och hanteringen kostsam. Konsekvensen är att vildsvinen finns kvar på åkrar och landsvägar.

Tyska jägare säljer i dag mer än en halv miljon vildsvin till vänner, lokala livsmedelsföretag och restauranger. Även våra regler behöver förenklas, självklart med spårbara trikintester och god livsmedelshantering. Därför är det välkommet att Svenska Jägareförbundet och LRF föreslagit rimligare regler för försäljning av vildsvinskött även i Sverige.

Vi vinner alla på att fler kan äta vildsvinskött, samtidigt som landsvägar säkras och lantbrukarna får tryggare ekonomi och sinnesro.

Lina Nordquist (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)