En översyn av mervärdesskattesatserna

Motion 2018/19:465 av Arman Teimouri och Maria Nilsson (båda L)

av Arman Teimouri och Maria Nilsson (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna inom kultur och besöksnäring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget beskattas ett uppträdande av ett så kallat dansband hårdare än ett uppträdande av annan form av artist. Momssatsen är avhängig av om det finns uppsåt till dans eller ej. Förekommer dans är momsen högre. Detta innebär att en person som uppskattar dansbandsmusiken och ändå inte har den minsta avsikt att svänga sina lurviga måste betala mer än om denne person uppskattat en annan musikgenre.

Även inom besöksnäringen förekommer flera olika momssatser och oönskade, svåröverskådliga effekter försvårar för turistaktiviteters entreprenörer och kunder. Till exempel beskattas persontransport med 6procent, guidning med 25 procent, boende med 12 procent, mat med 12 eller 25 procent, en kulturaktivitet med 6procent eller 25 procent.

Det finns klara fördelar med enhetlig moms. Därför bör mervärdesskattesatserna ses över så att enhetlighet mellan olika musikgenrer uppstår och likartade företeelser inom besöksnäring likställs.

Arman Teimouri (L)

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)