Se över ersättningsnivån för vigselförrättare

Motion 2018/19:464 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av den ekonomiska ersättningen för förrättare av borgerlig vigsel och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vigselprocessen och digitalisera den och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att vara borgerlig vigselförrättare är ett hedervärt och viktigt uppdrag. Som vigsel­förrättare får man vara med och dela människors glädje i den stora stunden, samtidigt som uppdraget innebär stort juridiskt ansvar att som behörig förrätta en borgerlig vigsel. Utöver ansvaret är det också ett tidskrävande uppdrag där vigselförrättaren behöver ha mycket stort engagemang både före, under och efter uppdraget.

Ersättningen för borgerlig vigselförrättare har inte ändrats sedan 1985. Idag, precis som för drygt tre decennier sedan, är ersättningsnivån mycket låg där länsstyrelsen betalar ut 110 kronor – och för nästkommande vigslar samma dag 30 kronor.

Det är dags att se över ersättningsnivån nu. Inte nog med att nivån för liknande förtroendeuppdrag har följt prisjusteringar under de senaste tre decennierna, men framför allt har det juridiska ansvaret och kravet på engagemang ökat. Därför bör ersättningsnivån rimligen justeras.

Uppdraget innebär även mycket pappersexercis både för paret, kommunen, myndigheter och inte minst för vigselförrättaren. Det bör därför med enkla medel vara möjligt att i största möjliga mån digitalisera processen. Det skulle underlätta för alla parter och skapa en ökad juridisk trygghet och framför allt tidseffektivisering.

Riksdagen bör därför ge regeringen tillkänna att göra en översyn av den ekonomiska ersättningen för förrättare av borgerlig vigsel samt att se över processen och digitalisera den.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)