Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2993 av Gulan Avci m.fl. (L)

av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2018/19:2993

av Gulan Avci m.fl. (L)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2020–2028 (avsnitt 3.5.3).

Riksdagen avslår regeringens förslag att bemyndiga regeringen att under 2019 för anslaget 1:13 Lån till körkort ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 114 000 000 kronor 2020–2022 (avsnitt 3.5.13).

Motivering

Sveriges
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)