Ökad konkurrens på internet

Motion 2018/19:2729 av Jonas Eriksson (MP)

av Jonas Eriksson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för användare av internet och e-postkonton att byta tjänsteleverantör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler människor är idag beroende av internet för att uträtta vardagsärenden. Man får och betalar räkningar, kommunicerar med familj, vänner, myndigheter och företag via internet. Många gånger fyller e-posten en central funktion. För att få ta del av olika internetbaserade tjänster måste man ha tillgång till ett e-postkonto.

Internetleverantören tillhandahåller ofta e-postkonton till sina kunder men det finns också från internetleverantören fristående e-posttjänster på nätet.

Som konsument kan det efter en tids användning av en e-postadress vara svårt att hålla ordning på vilka företag, myndigheter och andra man använt just e-posten som redskap för att registrera sig som kund och kommunicera. Om man skulle vilja byta internetleverantör och har nyttjat e-postkonto hos denna uppstår därigenom en oönskad inlåsningseffekt. Det blir svårt, på gränsen till ogörligt för den enskilde konsumenten/
medborgaren att försäkra sig om att man inte, genom att man tvingas byta e-postadress, förlorar en viktig kontakt eller möjligheten att utnyttja en internetbaserad tjänst där man använt e-postadressen som ingång.

Inom telefonin har man för att öka konkurrensen infört möjligheten att portera (behålla) sitt telefonnummer vid byte av leverantör. Det vore önskvärt att det vidtas åtgärder förbättra möjligheten för användare av internet att enkelt byta internet- eller
e-postkontoleverantör utan att riskera att viktiga kontakter eller tjänster, beroende av den e-postadress man innehavt, bryts. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Jonas Eriksson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)