Sportskyttar och jägare i totalförsvaret

Motion 2018/19:2718 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Sveriges sportskyttar och jägare med sin kompetens kan bidra till totalförsvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och behöver stärka såväl försvarsviljan som folkförankringen.

Frivilliga försvarsorganisationer utgör en viktig resurs för den samlade krisbered­skapen och försvarsförmågan och om fler ideella krafter involveras i hela landet kan förmågan stärkas ytterligare.

Med god lokalkännedom, engagemang och organiseringsförmåga finns möjligheten att utveckla ett närmare samarbete mellan Försvarsmakten, sportskyttar och jägare.

Daniel Bäckström (C)

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)