Utbetalning av EU-stöd till jordbrukare

Motion 2018/19:2717 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbetalning av EU-stöd till jordbrukare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under flera år har staten via Jordbruksverket inte klarat uppgiften att betala ut samtliga beviljade EU-stöd till enskilda lantbrukare. Frågan har vid tillfällen debatterats i riksdagen och landsbygdsministern har då uttryckt att regeringen har ambitioner och förståelse för problematiken. Men fortfarande är alla utbetalningar inte genomförda. Lantbrukare väntar idag på ersättningar från åren 2015, 2016 och 2017. Det här försämrar förutsättningarna för den gröna näringen och riskerar att påverka förtroendet för myndigheterna negativt. Konsekvenserna av uteblivit stöd blir också att likviditeten försvåras och merkostnader uppkommer för de berörda jordbrukarna i form av onödiga ränteutgifter. Det är allvarligt att den socialdemokratiskt ledda regeringen inte värde­sätter den gröna näringen högre och att den medverkar till ett sämre näringslivsklimat. Situationen är ju för många bönder redan hårt prövad med de senaste årens kriser och torka. Nu måste åtgärder vidtas som snarast säkerställer att utbetalningar av EU-stöd sker i rätt och god tid. Regeringen behöver också överväga vilka kompensationer drabbade lantbruksföretagare bör få på grund av dessa eftersläpningar.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05