Trafiksäkerhet

Motion 2018/19:2686 av Jörgen Hellman (S)

av Jörgen Hellman (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet, nollvisionen och kontroller och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har varit och är mycket framgångsrikt i det systematiska trafiksäkerhetsarbetet. En mycket viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är att öka tryggheten för både skyddade och oskyddade trafikanter.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Beslutet om att arbeta efter nollvisionen har lett till förändringar i trafiksäkerhetspolitiken och i sättet att arbeta med trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhetsarbetet har förbättrats av att staten har beslutat om etappmål för trafiksäkerheten. Den långsiktiga trenden är att allt färre skadas och dödas i trafiken, men fortfarande är det alldeles för många som får sätta livet till.

Sverige har blivit världsledande i trafiksäkerhet. Planskilda korsningar och mitt­separering spar många liv. Smarta bilar, teknik, system och förbättringar av trafikmiljön bidrar också till ökad trafiksäkerhet. Men för att nå nollvisionen måste trafikanterna involveras mer än vad som görs idag. Trafikanter kan bli medvetna om att de själva kan spara liv genom att bete sig rätt i trafiken. Hålla avståndet och hålla hastigheten. Staten borde initiera ett folkrörelsearbete med NTF, transportbranschen och fackförbund om ett trafiksäkrare transportsystem.

Trafikmiljön blir tuffare för varje år som går. Under de senaste åren har många allvarliga olyckor skett där tunga fordon varit inblandade. Trafikolyckor med tunga fordon får ofta stora konsekvenser. När avstånden kortas till framförvarande bil och olyckan är framme kan det bli svåra konsekvenser för alla inblandade. Staten bör utreda om att tillföra ett nytt hänsynsmål i trafikpolitiken.

Att ligga för nära framförvarande bil är ett farligt beteende som trafikpolisen bör övervaka mer. Kontroller av lastbilschaufförernas körtider bör kunna lösas i det föreslagna systemet för vägslitageskatt. Polisen och Trafikverket bör i sitt trafiksäker­hetsarbete arbeta mer med kontroller och arbeta förebyggande med att tunga fordon ska hålla avståndet till framförvarande bil.

Jörgen Hellman (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)