Betydelsen av leveranssäkerhet

Motion 2018/19:2668 av Laila Naraghi (S)

av Laila Naraghi (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över frågan om ansvaret för svensk leveranssäkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under förra mandatperioden slöts den historiska blocköverskridande energiöverens­kommelsen. I den slås betydelsen av hög leveranssäkerhet fast: Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige.

Ett stabilt och leveranssäkert elsystem är avgörande för svensk industri och sysselsättning, och därmed också för välfärden här i landet. Därför är det viktigt att se över ansvarsfrågan.

Laila Naraghi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)