Anonyma vittnen

Motion 2018/19:2642 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att införa en möjlighet till anonyma vittnen i domstol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den grova brottsligheten i Sverige är mycket allvarlig, och gängskjutningar har näst intill blivit vardagsmat. Polisen har mycket svårt att klara upp dessa grova brott, ofta beroende på att människor inte vågar vittna trots att vi har vittnesplikt i Sverige.

Många vittnen har hotats till tystnad, och vissa har utsatts för grovt våld och till och med blivit mördade. Rädslan är alltså befogad och detta är ett mycket allvarligt samhällsproblem. Samhället är i stort behov av att människor ska våga vittna i domstol.

I Norge finns möjlighet att vittna anonymt i domstol. Detta bör även övervägas i Sverige vid grov brottslighet.

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)