Höj straffet betydligt för brott mot griftefriden

Motion 2018/19:2640 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffet betydligt för brott mot griftefriden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många mord begås i Sverige, och i vissa fall styckas kroppen efteråt för att dölja dödsorsaken. Detta är avskyvärt!

När dödsorsaken inte har kunnat fastställas har gärningspersonen dömts för brott mot griftefriden, med maxstraffet två års fängelse. Detta är ett alldeles för lågt straff och straffet bör höjas betydligt.

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)