Nationellt förbud mot tiggeri

Motion 2018/19:2638 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns uppskattningsvis ca 5000 tiggare, och dessa kommer främst från Rumänien och Bulgarien. Enligt polisen finns flera olika grupperingar som tigger i Sverige och dessa styrs av kriminella. Ofta tvingas kvinnliga tiggare även till prostitution.

Det är beklämmande att utsatta människor utnyttjas så cyniskt. Tiggeri är en kortsiktig lösning för dessa människor, men på lång sikt låses dessa utsatta människor i fattigdom.

Olika försök har gjorts för att få slut på tiggeriet; inget har lyckats. Därför bör ett nationellt förbud mot tiggeri införas. Dessa människor ska få hjälp av sina hemländer så att de kan leva ett värdigt liv.

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)