Möjligheten för jägare att jaga med lampa

Motion 2018/19:2461 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga möjligheterna för jägare att jaga med lampa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag får endast fast belysning nyttjas vid jakt och man får inte använda lampa på vapnet. Det går att ansöka om dispens för att ha lampa på vapnet vid skyddsjakt på vildsvin i växande gröda. Processen är dock krånglig för markägaren och den gäller bara på den egna marken med omkrets om man får det beviljat. När det gäller möjlighet att jaga vildsvin så bör det i första hand alltid vara lovligt med rörlig belysning och i andra hand vid skyddsjakt i växande gröda.

Det är viktigt att jägarna, som är en viktig del av viltvården i Sverige, har de bästa förutsättningarna för att kunna bedriva jakt och regeringen bör ta initiativ till regel­förenklingar så att jakt med lampa alltid kan användas.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)