Sommartid året om

Motion 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte ställa om klockan vår och höst och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa sommartid året om och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU-kommissionen genomförde en omröstning där fler än 4,5 miljoner personer deltog. Det efter att Finland tryckt på för en förändring. Svaret blev att en majoritet av de som deltog anser att sommartid bör råda året runt. Förslag har nu väckts som går ut till alla EU:s medlemsstater att utreda frågan. Regeringen har inte någon ståndpunkt än utan utreder tidsomställningens påverkan.

I Statskontorets utredning som presenterades den 9november så visar det sig att folkhälsan och samordning med tiden i andra länder är de områden som berörs. I övriga områden som man undersökt som energi, transporter, jordbruk och turism så har tidsomställningen endast marginell påverkan. De positiva folkhälsoeffekterna av sommartiden beror bland annat på att de ljusare eftermiddagarna och kvällarna ökar viljan till fysisk rörelse utomhus. Under vinterhalvåret ger normaltiden en betydligt större tillgång på dagsljus före klockan 10 på förmiddagen, vilket enligt sömnforskarna är viktigt för människans dygnsrytm. Det innebär att både permanent vintertid och permanent sommartid skulle medföra negativa effekter för folkhälsan jämfört med dagens situation.

Forskning från Karolinska institutet visar att omställningen av klockan orsakar ett påslag av stress, vilket i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt och därmed också dödsfall. Vi har alltså en årligen återkommande händelse där enskilda individers hälsa och i värsta fall liv riskeras. Visserligen räddas liv när klockan ställs om till normaltid i oktober, men nettoeffekten blir negativ som helhet. Exakt hur den ökade stressen slår mot dödligheten i andra sjukdomar är fortfarande okänt.

Det finns alltså både negativa och positiva hälsoeffekter att ta hänsyn till men samlat anser vi att det finns goda skäl för att sluta med tidsomställning vår och höst. Vi anser att det finns goda skäl för att det ska vara sommartid, med mer ljus på eftermiddagen för att främja uteliv och rörelse året om, som ska gälla hela året. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Annika Qarlsson (C)

Ulrika Heie (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)