Slopa onödiga skarvar i LSS-lagstiftningen

Motion 2018/19:2391 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till riksdagen på hur de problem som uppkommer vid övergång från en ålder till en annan, i samband med LSS-lagstiftningen, ska kunna överbryggas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

LSS-lagstiftningen är en viktig lagstiftning som tar hänsyn till behoven hos mycket utsatta människor. Att göra den så smidig som möjlig är viktig, inte minst för att öka tryggheten hos dessa individer.

För de som behöver det, efter 12 års ålder, finns tillsyn. Tillsynen gäller fram tills att personen tar studenten. Därefter finns daglig verksamhet att tillgå. Här uppkommer en onödig skarv. Personalen på den dagliga verksamheten har ofta semester när den nya individen kommer in i aktiviteten. Stora delar av den ordinarie personalen är helt enkelt borta och något som redan är en utmanande övergång blir än värre eftersom både plats och personal blir ny, samtidigt som personalen snart kommer bytas igen.

En bättre tågordning vore att tillsynen sträckte sig till augusti, då får personen vara kvar på sitt fritids över sommaren i lugn och ro i känd miljö och kan börja det nya när semestrarna är över och ordinarie personal är på plats. Man hinner ju ändå flytta vidare innan nya individer kommer vid skolstart. Samma gäller ju vid övergång från det fritids som ordnas av skolan fram till 12 år, att man inte börjar på tillsyn (LSS) förrän i augusti. Detta hade underlättat för ungdomarna, familjerna, personalen och kommunerna. Det är dessutom samma pengar som det handlar om, även om verksamheterna skiljer sig åt. Kostnaderna för det offentliga bör därför vara högst marginella.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)