Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2018/19:2365 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:2365

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Utbildning och forskning utgör några av de viktigaste områdena för att bibehålla och utveckla vårt samhälle. Oavsett om det gäller ekonomi, företagande, förvaltning eller utveckling är det beroende av ett välutvecklat och stabilt utbildningssystem.

I förskolan läggs grunden för våra barns framtid. Verksamheten är således viktig och vistelse i förskolan ska innebära bästa tänkbara omsorg, trygghet, stimulans för utveckling och lärande samt en god arbetsmiljö för barn och personal.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)