Inför psykiska hälsokontroller för skolungdomar

Motion 2018/19:2344 av Magnus Ek (C)

av Magnus Ek (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av psykiska hälsokontroller i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa är ett problem inte bara för individen utan för hela samhället. Enligt den nationella samordnaren för psykisk hälsa kommer den psykiska ohälsan år 2030 utgöra den mest kostnadsdrivande ohälsofaktorn i Sverige. Samtidigt är vi på individnivå ovana vid att hantera och tala om psykisk ohälsa. Unga är som grupp särskilt utsatta, och den psykiska ohälsan ökar bland landets unga. Problemet förvärras av att man ofta drar sig för att söka hjälp eller inte är säker på hur man ska gå tillväga för att göra det. Samtidigt vet vi att den som utvecklar psykiska hälsoproblem i ung ålder ofta är utsatt för en större risk att drabbas av problem med psykisk ohälsa även i vuxen ålder.

Att möta och avhjälpa den växande psykiska ohälsan är en komplex utmaning, men ett första steg är att vidta åtgärder för att tidigt upptäcka den. Redan idag genomförs kontroller av elevers fysiska hälsa, och på ett liknande vis bör skolhälsovården också erbjuda rutinkontroller av elevernas psykiska hälsa och mående.

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare