Förbättra och stärk LSS

Motion 2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till kommunerna att bistå personer som fått avslag på assistansersättning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sondmatning och andning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På grund av rättstillämpningen har fler människor på senare tid fått avslag eller neddragning på insatser när det gäller personlig assistans. Det är mycket problematiskt och får allvarliga konsekvenser i människors liv. LSS måste förtydligas så att personer får det stöd de har rätt till enligt lagens ursprungliga intentioner.

Miljöpartiet vill tillföra betydande medel för att ge större utrymme för kommuner att bistå de personer som fått avslag på assistansersättning men som fortfarande är i behov av stora insatser. Detta i avvaktan på att ny lagstiftning kommer på plats, vilket är brådskande.

Vi vill också att frågan om att sondmatning och andning måste ses som grund­läggande behov får en lösning snarast. De rättsliga prövningar som gjorts har fått orimliga konsekvenser som aldrig varit lagstiftarens avsikt.

LSS-utredningen kommer att presenteras den 10 januari 2019, och därefter vidtar ett viktigt analys- och remissarbete i dessa, för många livsviktiga frågor. Den självklara utgångspunkten ska vara att LSS ska förbättras, inte försämras. Även ett ställnings­tagande i huvudmannaskapsfrågan väntas, vilket Miljöpartiet anser vore mycket välkommet.


Åsa Lindhagen (MP)

Maria Ferm (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)