Ny miljöbilsdefinition

Motion 2018/19:2298 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (båda MP)

av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny miljöbilsdefinition som är densamma som klimatbonusbil och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nu är det nya systemet för bonusmalus-beskattning av nybilsinköp äntligen på plats. Det skapar en långsiktig styrning mot en marknad med fler energieffektiva och klimat­smarta bilar. För den enskilde bilköparen är detta avgörande. Det är ett pedagogiskt system som skapar tydlighet kring bilars klimatprestanda.

Nu är det dags för nästa steg. Det är nämligen inte bara privatpersoner som köper nya bilar. En stor del av de bilar som kommer ut på marknaden upphandlas av offentliga institutioner på olika nivåer. Dessa inköp behöver också styras i rätt riktning. Det sker främst genom den så kallade miljöbilsdefinitionen, som det kan hänvisas till vid inköp. Idag har vi en gammal och förlegad definition som inte längre styr i rätt riktning. Den behöver förnyas och vårt förslag är att anta samma definition som gäller för de bilar som i bonusmalus-systemet kvalificerar sig för en bonus vid inköp. Det finns flera argument för att denna definition är rimligast att använda sig av. Det första gäller klimatstyrningen. Bonusbilen är betydligt mer ambitiöst utformad än den gamla miljöbilsdefinitionen. Det andra gäller tydligheten. Det riskerar att skapa förvirring om det råder olika definitioner för olika system. Sist men inte minst är det inte mer än rätt att vi förväntar oss samma sak av offentliga institutioner som vi förväntar oss av privatpersoner.

Vi är medvetna om att förutsättningarna ser olika ut i olika kommuner och att det inte alltid kommer att gå att upphandla exakt enligt denna definition. För att underlätta för kommunerna är vi därför öppna för att lägga till en kompletterande formulering om andra energieffektiva fordon som i så fall bara används i undantagsfall.

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)