Ökade befogenheter till Tullverket

Motion 2018/19:2269 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ökade resurser och befogenheter beträffande utförsel av gods från Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En stor majoritet av de anmälningar som görs om inbrott klaras aldrig upp och det som en gång stulits hittar aldrig tillbaka till sin rättmätiga ägare. Samtidigt vittnar tulltjänste­män om en vardag då stöldgods som passerar gränsen ut ur landet inte är en ovanlighet. Trots detta så har inte befogenheterna för Tullverket reviderats. Att tulltjänstemän vid misstanke eller slumpmässig kontroll kan stoppa och genomsöka ett fordon på väg ut ur landet skulle inte bara försvåra för stöldligor att livnära sig på att stjäla, utan också bidra till att polisen på kortare tid kan klara upp fler brott. Detta kräver dock utökade resurser och befogenheter som möjliggör för tulltjänstemännen att beslagta gods och frihets­beröva misstänkta gärningsmän.

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)