Tiden för användning av dubbade vinterdäck

Motion 2018/19:2248 av Per Lodenius (C)

av Per Lodenius (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att förlänga tiden mellan då det är lagstadgat krav på vinterdäck och när man på våren får använda dubbade vinterdäck till minst fyra veckor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt svensk lag ska vinterdäck användas på personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton mellan 1december och 31 mars då vinterväglag råder. Vinterdäck ska vara däck som är särskilt framtagna för vinterväglag och kan antingen vara så kallade friktionsdäck eller dubbade däck.

Mellan den 16 april och 30 september är det förbjudet att använda dubbade vinterdäck, om det inte är vinterväglag som motiverar användning av just dubbade däck. Det är alltså tillåtet med dubbdäck mellan 1oktober och 15 april. Det innebär att på hösten har man två månader på sig att byta från sommardäck till dubbade vinterdäck. Men man har bara två veckor på våren för att byta från dubbade vinterdäck till sommardäck.

Många behöver ta hjälp med att byta däck på sin bil. Det skapar samtidigt arbetstillfällen för många verkstäder och då inte minst specialiserade däckverkstäder. Ofta är dessa verkstäder mindre företag. Företag som har en hektisk tid då det är säsong för däckbyte. Problem uppstår dock när man inte har rimlig möjlighet att ta sig an de uppdrag man får förfrågan om.

Det antal bilar man har att byta dubbdäck på under höstens två månader kommer rimligen tillbaka till våren för att åter byta tillbaka till sommardäck. Men då har man bara två veckor på sig att planera för samma arbetsmängd. För att ge rimlig chans till planering och spridning av arbetet borde tiden mellan kravet på vinterdäck och kravet på när dubbade vinterdäck inte längre får användas på våren åtminstone fördubblas från dagens två veckor till fyra veckor.

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)