Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam

Motion 2018/19:2245 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag räknar man med att cirka 2procent av befolkningen har spelproblem. Bland unga män under 25 år har 10 procent spelproblem. Numera räknas spelmissbruk som en beroendesjukdom. Det klassas inte längre som en impulskontrollstörning, vilket var fallet tidigare. Därmed kan spelmissbruk jämställas med alkohol- och narkotika­beroende.

Spelmissbruk kan vara lika förödande som missbruk av alkohol eller narkotika. Missbruket förstör ofta stora delar av missbrukarens liv och det är också vanligt att spelmissbruket får allvarliga konsekvenser för missbrukarens närstående.

Spelreklamen har dock ökat explosionsartat på senare år, vilket riskerar att göra att allt fler människor fastnar i spelmissbruk.

Regeringen bör därför undersöka möjligheterna att införa samma restriktioner för spelreklam som Sverige idag har för alkoholreklam.

Magnus Manhammar (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)