Säkra tillgången till byggnadsvårdsvirke

Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra att det finns virke för byggnadsvårdsprojekt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett rikt land på många sätt. En sak som vi lyckligtvis har är många gamla byggnader – kyrkor, gårdar och andra fastigheter.

Dessa behöver med tiden rustas, och då kan inte vilket virke som helst användas. Det behöver vara av särskild kvalité och handlar i grunden om att träet har fått växa länge.

I dag saknas en bra strategi för hur vi, trots att vi är ett land som också är rikt på skog, ska få fram denna typ av virke. Det är många intressen som spelar in. Naturvård kontra avverkning exempelvis. Sverige, ihop med alla intressenter, behöver hitta en lämplig strategi för detta.

Vi ska inte behöva importera denna typ av virke från andra länder. Det är ett fattigdomsbevis för ett skogsrikt land.

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)