Sommartid som standardtid

Motion 2018/19:2214 av Yasmine Eriksson (SD)

av Yasmine Eriksson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att införa sommartid som standardtid i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många människor lider fysiskt och psykiskt på grund av nuvarande tidsomställningar, något som ofta upplevs bero på rubbad sömn. Forskning från Karolinska institutet visar att tidsomställningen orsakar ett stresspåslag vilket i sin tur påverkar hälsan negativt, såsom ökad risk för hjärtinfarkt. Men det är inte bara av hälsoaspekten vi bör hålla oss till endast en standardtid, utan hade Sverige haft sommartid året om skulle det även kunna öka den upplevda tryggheten i landet. Nästan var tredje kvinna känner sig otrygg vid utevistelse om kvällarna i Sverige, och många av dem avstår helt från att gå ut om kvällarna enligt Brottsförebyggande rådet. Ett sätt att öka den upplevda tryggheten skulle vara att införa sommartid som standardtid och därmed låta det vara ljust ytterligare en timma på eftermiddagen under vinterhalvåret. Det skulle kunna minska känslan av otrygghet vid utevistelse för många och öppna upp för ytterligare en timme då människor slipper känna sig begränsade i sin vardag.

Yasmine Eriksson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)