Rehabilitering för återvändande soldater

Motion 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic (S)

av Jasenko Omanovic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringen för soldater så att den är kontinuerligt anpassad till försvarets nya utmaningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska soldater deltar i flera internationella insatser varje år. Det är bra, då Försvars­maktens deltagande i fredsbevarande insatser är en del av det arbete som gör Sverige till ett respekterat land internationellt. De svenska kvinnor och män som via Försvars­makten deltar på uppdrag av FN och andra aktörer i väpnade konflikter runt om i världen utför ett hedervärt arbete.

Just för dessa kvinnor och män är det därför viktigt att de får tillgång till rätt rehabilitering utifrån deras upplevelser och erfarenheter vid hemkomsten från utlandstjänstgöring. Vilka förbättringar som kan göras för att göra omställningen enklare tillbaka in i samhället igen måste kontinuerligt ses över.

Till exempel: de soldater som deltog i FN:s insatser på Cypern på 1960-talet och de som deltog vid insatserna i forna Jugoslavien under 1990-talet mötte helt olika utmaningar – både jämfört med varandra och jämfört med vad soldater möter idag. Därför följer det att även rehabiliteringen bör anpassas kontinuerligt utifrån den verklighet som den enskilda soldaten upplever.

Det är angeläget att Försvarsmaktens rehabilitering för soldater kontinuerligt anpassas för att hantera de utmaningar som en soldat i en modern konflikt står inför på bästa sätt.

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)