Alla barns rätt till idrott

Motion 2018/19:2199 av Matilda Ernkrans (S)

av Matilda Ernkrans (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka alla barns tillgång till idrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barns idrottsutövande ska präglas av lust och glädje. Att få utöva idrott, att träna, tävla och röra på sig, får oss att må bra det gäller för barn, unga och vuxna. Att komma nära idrott, att få pröva på, att lägga grund för goda vanor, det borde få komma alla barn till del. Alla barn och unga borde få möjlighet att pröva på och få utöva idrott, oavsett föräldrarnas inkomst, avsett funktionsvariation, oavsett om man är flicka eller pojke. Tyvärr ser det inte ut så idag. För att kunna delta ställs ibland allt för höga krav om att barnens föräldrar ska ställa upp som ledare eller på annat sätt vara aktiv i idrotts­föreningen. Ständigt finns diskussionen om att alla ska få vara med eller om bara de bästa ska plockas ut. Detta trots att vi vet att alla tjänar på att alla får vara med. Det är så vi bygger folkhälsa och idrottsglädje och hittar våra idrottsstjärnor. Det finns ekono­miska hinder i form av avgifter och material som omöjliggör deltagande för barn vars föräldrar har låg inkomst.

Det finns också brister i tillgänglighet som gör att barn med funktionsvariation utestängs från delta i olika idrotter eller vara åskådare vid idrottsevenemang. Detta är inte rimligt. För att alla barn ska kunna känna sig välkomna måste också idrotten måste vara fri från fördomar och diskriminering.

För att alla barn, inte bara några, ska få möjlighet att pröva på och få utöva idrott bör det säkerställas att hinder på grund av funktionsvariation, ekonomiska eller sociala faktorer successivt jobbas bort. Detta bör riksdagen tillkännage som sin mening.

Matilda Ernkrans (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)