Samhällsmaster för mobil och internet

Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samhällsmaster för mobil och internet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är fortfarande 13,3procent av Sveriges yta där mobiltäckningen inte är tillräckligt bra för att prata i telefon. När det gäller uppkopplingshastigheten via mobilnätet är det 23,1% av landytan som har en hastighet på under 1 megabit per sekund. Detta visar en kartläggning från Post- och telestyrelsen från 2017.

När det gäller mobiltäckning var det värst i Norrbottens län (28,9%), Jämtland (17,6%), Västerbotten (11,5%), Dalarna (9,4%) och Västernorrland (8,2%).

För uppkopplingshastighet via mobilnätet ser det ungefär likadant ut förutom att Värmlands län och Gävleborgs län också ligger långt under snittet.

På vissa ställen på landsbygden får man inte bygga ut nätet ens om det finns intresse: där boende klagat och vägrar ha master i närheten, i närheten av militära områden och i nationalparker.

Vi har också glest befolkade delar där det inte anses ekonomiskt att bygga ut nätet för att där bor för få.

År 2016 fattade regeringen beslut om ett mål: År 2013 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

För varje år ökar mobiltäckningen, så det går åt rätt håll. Men för att nå ända fram krävs ett offentligt ansvarstagande. Marknadskrafterna löser inte detta eftersom de bara bygger ut där det är ekonomiskt lönsamt för dem.

En idé som finns men ännu inte tillämpats är så kallade samhällsmaster. Tanken är att dessa master ska bekostas av teleoperatörer och offentlig sektor gemensamt. Då kan master även byggas i områden där det inte anses lönsamt. På detta sätt kan kommuner som ligger i dessa områden se till att deras invånare ändå får mobiltäckning.

Idén är god eftersom mobiltäckning och internet är grundläggande samhällsfunk­tioner. Vi kan inte lämna över till privata intressen att bestämma vem som ska ha tillgång till dessa tjänster.

Regeringen bör i framtiden överväga alternativ till kommersiella aktörer och ökat eget ansvarstagande för att nå målet om mobil- och internettäckning i hela Sverige.

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)